DONATIONER FRA VIRKSOMHEDER

Vi løber for at gøre en forskel
Motionsløb støttes af lokale virksomheder i Slagelse. Alle donationer går direkte til Red Barnet Ungdom’s arbejde lokalt i Slagelse. Alle virksomheder støtter med en donation på 10 kr. pr. deltager. Jo flere der løber jo flere penge til den gode sag.


Hvad går donationerne til?
Alle donationer går direkte til Red Barnet Ungdom’s arbejde lokalt i Slagelse, blandt andet til en ny Læringscafe i Slagelse, der er startet op i Ringparken i samarbejde mellem lokale frivillige, Red Barnet Ungdom, Marievangsskolen, Nordhuset i Ringparken og Helhedsplanen. Læringscafeen er for børn på Marievangsskolen og vil foregå hver torsdag i Nordhuset. Den skal styrke børns læring i matematik, dansk og lignende fag.


“Målet er at give børnene lyst til læring, kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse og bedre muligheder for at få det liv, de ønsker sig.” , siger Sofie Lau-Jeppesen, projektleder i Red Barnet Ungdom.


Til virksomheder der giver donationer

Jeres virksomhed kan få fradrag for gaver, bidrag og donationer til velgørende organisationer, foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, som er godkendt af Skattestyrelsen.